+48 85 8686 100
+48 85 8686 101
chm@chm.eu

Zapytanie Ofertowe na zakup oprogramowania do numerycznych analiz wytrzymałościowych konstrukcji wraz z instalacją i konfiguracją

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na oprogramowania do numerycznych analiz wytrzymałościowych konstrukcji wraz z instalacją i konfiguracją (szt. 1)

Termin składania ofert upływa 30.04.2018 r.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe: pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy: pobierz

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych  kapitałowych z zamawiającym: pobierz

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: pobierz

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o akceptacji Ogólnych Warunków Umowy: pobierz

Załącznik nr 5 - Ogólne Warunki Umowy: pobierz