+48 85 8686 100
+48 85 8686 101
chm@chm.eu

Zapytanie Ofertowe na zakup środka trwałego wraz z montażem: Automat tokarski wzdłużny

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup środka trwałego wraz z montażem: Automat tokarski wzdłużny, szt. 1

Termin składania ofert upływa 05.04.2018 r.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe: pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy: pobierz

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych  kapitałowych z zamawiającym: pobierz

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: pobierz

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o akceptacji Ogólnych Warunków Umowy: pobierz

Załącznik nr 5 - Ogólne Warunki Umowy: pobierz

 

Informujemy, ze w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta, spełniająca wszystkie stawiane w zapytaniu ofertowym wymagania.

Nazwa, adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

Dematec Polska Sp. z o. o.

ul. Rudolfa Diesla 15

32-005 Niepołomice

Termin wpłynięcia oferty: 05.04.2018 r.

Cena netto: 225 100 EUR / 946 995,70 zł