+48 85 8686 100
+48 85 8686 101
chm@chm.eu

PRACA

Osoby zainteresowane pracą proszone są o dostarczenie do Działu Kadr swojego CV z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i listu motywacyjnego (format MS Office, PDF).

 UWAGA! Rozpatrujemy jedynie dokumenty aplikacyjne osób spełniających kwalifikacje i wymagania w/w lub określone w ofertach pracy. 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje. Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy.

Dokumenty (z zaznaczeniem nazwy stanowiska) prosimy dostarczyć do Działu Kadr osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres: praca@chm.eu.

ChM sp. z o.o. Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny. Dojazd: z centrum Białegostoku autobusem nr 104 (I strefa)

Jednocześnie informujemy, iż w firmie ChM sp. z o. o., Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny, istnieje zakaz palenia tytoniu na terenie całego zakładu pracy oraz wnoszenia i użytkowania: telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer filmowych i innego sprzętu służącego do kopiowania, przechowywania, przesyłania itd. informacji w każdej formie na terenie całego zakładu. Informujemy również, iż teren zakładu pracy jest objęty całodobowym monitoringiem.

Kontakt: Tel. 85 8686 110; Fax. 85 8686 114