+48 85 8686 100
+48 85 8686 101
chm@chm.eu

3-MIESIĘCZNY PŁATNY STAŻ WAKACYJNY

ChM sp. z o.o. co roku organizuje 3-miesięczne płatne staże wakacyjne w okresie lipiec – wrzesień.

Na staż zapraszamy studentów i absolwentów kierunków: technicznych, mechanicznych, bioinżynierii, biotechnologii, chemii, fizyki, medycyny lub pokrewnych. Preferowani są studenci ostatniego roku studiów i absolwenci, do dwóch lat od ukończenia studiów.

Pod okiem specjalistów stażysta pozna ogólną specyfikę firmy produkcyjnej w branży medycznej. Zapozna się z wyrobami firmy i częściowo weźmie udział w procesie produkcji implantów medycznych oraz narzędzi dla ortopedii i traumatologii.

Stażyści mają do wyboru:

 • Wydział Produkcji: wyposażony w nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie (CNC); gdzie stażysta zapozna się m.in. z obróbką skrawaniem
  i obróbką plastyczną oraz montażem wyrobów,
 • Dział Kontroli Jakości: gdzie m.in. będzie możliwość zapoznania się z techniką pomiarową oraz funkcjonowaniem laboratoriów badawczych,

 • Dział Naukowy: gdzie m.in. będzie możliwość eksplorowania świata nauki
  i nowych technologii oraz współuczestniczenia w projektach badawczych,

 • Dział Technologiczny: gdzie m.in. będzie możliwość zapoznania się z doborem
  i tworzeniem procesów technologicznych oraz dokumentacji konstrukcyjnej oprzyrządowania z wykorzystaniem systemów CAD/CAM,

 • Dział Badawczo-Rozwojowy: a w nim możliwość asystowania przy projektowaniu nowych wyrobów,

 • Dział Utrzymania Ruchu: gdzie m.in. będzie możliwość zapoznania się
  z konstrukcją i budową maszyn sterowanych numerycznie czy manualnych
  oraz z zasadą ich działania,

 • Laboratorium 3D: gdzie m.in. będzie możliwość zapoznania się z różnymi technologiami druku i szybkiego prototypowania.

Osoby, które przejdą etap wstępnej selekcji zostaną zaproszone do napisania testu kompetencyjnego. Wyniki testu i ocena aplikacji kandydata zadecydują o tym kogo zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną. Wzorem lat ubiegłych najlepszym stażystom zaproponujemy dołączenie do naszego zespołu na stałe.

W ramach stażu studenci mogą również uzyskać zaliczenie obowiązkowych praktyk wymaganych przez uczelnię.

Planowane etapy rekrutacji w 2018r.:

luty - marzec 2018r. - rozpoczęcie procesu rekrutacji online.

kwiecień 2018r. - (Białystok) test kompetencyjny dla osób zakwalifikowanych.

maj 2018r. - rozmowy dla osób zakwalifikowanych.

do 30 maja 2018r. - informacja zwrotna dla osób zakwalifikowanych na staż.

01 lipiec - 30 wrzesień 2018r. - płatny staż w ChM sp. z o. o.

Pytania prosimy kierować do Działu Kadr, tel. 85 8686 110.