+48 85 713 13 20
+48 85 713 13 19
chm@chm.eu

STAŻ Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Informujemy o możliwościach przyjęcia na 6 miesięczny staż z Powiatowego Urzędu Pracy
w Białymstoku od maja 2017r. na stanowiska pracy:

Kontroler jakości (4 osoby)

Pomocnik operatora obrabiarek CNC (4 osoby)

Ślusarz narzędziowy (3 osoby)

Wiertacz (1 osoba)

Frezer (2 osoby)

Staż jest możliwością przyuczenia się do zawodu z zapewnieniem zatrudnienia
na min. 3 miesiące. Z praktyki wynika, że jeśli kandydat jest chętny do pracy, takie osoby zostają już w firmie na stałe.

W okresie odbywania stażu osoba otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku
dla bezrobotnych.

Osoby chętne zapraszamy do wysyłania CV na adres: praca@chm.eu do dnia 08.05.2017r. ChM sp. z o. o. ma możliwość wytypowania kandydatów poza osobami wysyłanymi
z Urzędu Pracy. Można też zgłosić się bezpośrednio do Urzędu Pracy.

Wymagania stawiane kandydatom:

wykształcenie techniczne mechaniczne – może być zawodowe

znajomość podstaw rysunku technicznego

umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi

obsługa komputera (przy kontrolerze jakości)

Na rozmowie kwalifikacyjnej kandydaci będą pytani zgodnie z w/w wymaganiami.

Warunki niezbędne do uczestnictwa w programie:

  1. Osoba musi być bezrobotną zarejestrowaną w PUP Białystok (lub mieć możliwość rejestracji, tzn. musi być zameldowana na obszarze objętym PUP Białystok).

W razie pytań proszę się zgłaszać do Działu Kadr i Szkoleń. Tel. 85 713 13 14.

Aplikuj