Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla pracownika/byłego pracownika

 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do prawidłowej realizacji stosunku pracy.
Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, oraz wszelkie inne dane, a w szczególności dane dodatkowe przekazane w CV) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy, jak również realizacji obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy lub innych szczegółowych przepisów

 

  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku / na przekazanie danych innym podmiotom
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu).

 

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (m. in. medycyna pracy, zewnętrzne usługi mienia, audytorzy zewnętrzni, PIP, kontrole urzędnicze, kontrole przy projektach unijnych jeśli brałaś/eś w nich udział) lub inne podmioty jedynie po wyrażeniu dobrowolnej i świadomej zgody na przekazanie Twoich danych (np.: karty sportowe, ubezpieczenia grupowe). Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą profilowane.
Dane osobowe pracownika przechowywane są przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.