Kariera

Aktualne oferty pracy

Przedstawiciel medyczny – ortopedia i traumatologia (woj. łódzkie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie)

Miejsce pracy: obszar obejmujący częściowo województwa łódzkie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie

 

Opis stanowiska:

 • promocja produktów firmy i aktywne badanie rynku celem rozwijania wyrobów
 • utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z aktualnymi klientami i pozyskiwanie nowych
 • nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji z lekarzami specjalistami głównie ortopedii i traumatologii
 • uczestnictwo w targach, kongresach i szkoleniach
 • bezpośredni i regularny kontakt z personelem medycznym, w tym również na Bloku Operacyjnym
 • przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń, w tym również w środowisku Sali Operacyjnej w trakcie zabiegów ortopedycznych
 • nadzór nad realizacją umów przetargowych
 • nadzorowanie produktów firmy zdeponowanych w magazynach klientów
 • raportowanie bieżącej sytuacji rynkowej
 • przygotowywanie i realizacja celów sprzedaży

Wymagania:

 • preferowane osoby z doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku oraz w pracy z wyrobami medycznymi
 • doświadczenie w budowaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu mocnych relacji ze szpitalami, lekarzami i personelem bloków operacyjnych, pracownikami działów zaopatrzenia, zamówień publicznych, sterylizatorni
 • nienaganna kultura osobista i umiejętność nawiązywania bezpośrednich relacji ze środowiskiem medycznym
 • zdolności organizacyjne, samodzielność, umiejętność realizacji zadań w przypadku występowania sytuacji stresujących
 • umiejętność prowadzenia negocjacji, zdolności analityczne
 • predyspozycje do ciągłego pozyskiwania i poszerzania wiedzy specjalistycznej
 • wykształcenie wyższe medyczne lub pokrewne, ewentualnie wyższe techniczne związane z techniką medyczną
 • odpowiedzialność, dyspozycyjność, gotowość i nastawienie na częste wyjazdy do jednostek służby zdrowia
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość środowiska MS Office
 • predyspozycje techniczne
 • okresowe wizyty w siedzibie firmy

Oferujemy:

 • praca w oparciu o umowę o pracę
 • elastyczny czas pracy
 • atrakcyjny/motywujący system wynagradzania
 • niezbędne narzędzia pracy, w tym samochód, telefon, komputer
 • możliwość podnoszenia wiedzy i kwalifikacji w prestiżowym obszarze specjalistycznej techniki medycznej
aplikuj
Aplikuj: Przedstawiciel medyczny – ortopedia i traumatologia (woj. łódzkie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie)

Imię i nazwisko*

Adres e-mail*

Numer telefonu

Wiadomość*

CV*

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.  1) – dalej RODO − informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest ChM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny. Klikając w przycisk „Wyślij wiadomość” zgadzasz się na przetwarzanie przez ChM sp. z o. o. Twoich danych osobowych zawartych w ogłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę.
 2. W razie pytań dotyczących danych osobowych możesz kierować zapytania na adres: iod@chm.eu.
 3. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
 4. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, oraz wszelkie inne dane, a w szczególności dane dodatkowe przekazane w CV) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.
 5. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.
 6. Posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 7. Masz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;9.
 8. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy,a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat.
 9. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w ogłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 10. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą profilowane.
 11. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować Cię przekazanie ChM sp. z o. o. aplikacji w postaci załącznika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wszelkich dodatkowych danych zawartych w dokumencie. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w CV, nie załączaj pliku. Jeśli uznasz, że załączenie CV jest konieczne, pamiętaj, usuń z niego dane wrażliwe (tj. stan zdrowia, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, światopogląd, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące orientacji seksualnej). Zamieszczaj tylko dane, które mogą być istotne w procesie rekrutacji. CV zawierające dane wrażliwe, wskazane powyżej, zostaną usunięte.
 12. Klikając przycisk "Wyślij wiadomość" wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w załączonym przez Ciebie CV. Oświadczasz też, że zostałaś/eś poinformowana/y, że Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolnej zgody dla ww. celów. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów rekrutacji, nie klikaj przycisku "Wyślij wiadomość".

*pole obowiązkowe