Aktualności

Aktualności

11 Wrz 2018

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na roboty budowlane

obejmujące:

Część I: budowa budynku Centrum Badawczo Rozwojowego ChM i oczyszczalni ścieków; Część II: budowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną infrastrukturą techniczną.

Termin składania ofert upływa: 24.09.2018 r.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe: pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy: pobierz

Załącznik nr 2 – Dokumentacja wykonawcza: pobierz

Załącznik nr 3 – Ogólne Warunki Umowy: pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o akceptacji Ogólnych Warunków Umowy: pobierz

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych  kapitałowych z zamawiającym: pobierz

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: pobierz

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o spełnieniu warunków wiedzy i doświadczenia: pobierz

Załącznik nr 8 – Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: pobierz

Załącznik nr 9 – Specyfikacja wykonania przedmiotu zamówienia: pobierz

Załącznik nr 10 –  Specyfikacja cen: pobierz

 

Pytania i wyjaśnienia:

Informacja Zamawiającego nr 1: pobierz

Informacja Zamawiającego nr 2: pobierz

Informacja Zamawiającego nr 3: pobierz

Informacja Zamawiającego nr 4: pobierz