Aktualności

Aktualności

07 Lis 2018

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane [ROZSTRZYGNIĘTE]

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na roboty budowlane

obejmujące:

Część I: budowa budynku Centrum Badawczo Rozwojowego ChM i oczyszczalni ścieków;

Część II: budowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną infrastrukturą techniczną.

Termin składania ofert upływa: 22.11.2018 r.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe: pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy: pobierz

Załącznik nr 2 – Dokumentacja wykonawcza: pobierz

Załącznik nr 3 – Ogólne Warunki Umowy: pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o akceptacji Ogólnych Warunków Umowy: pobierz

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych  kapitałowych z zamawiającym: pobierz

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: pobierz

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o spełnieniu warunków wiedzy i doświadczenia: pobierz

Załącznik nr 8 – Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: pobierz

Załącznik nr 9 – Specyfikacja wykonania przedmiotu zamówienia: pobierz

Załącznik nr 10 –  Specyfikacja cen: pobierz

 

Treść ogłoszenia została zmieniona

W Zapytaniu ofertowym w punkcie XII OKRES GWARANCJI zmieniono zapisy dot. gwarancji.
W Załączniku nr 1 – Formularz ofertowy w punkcie V. Okres gwarancji zmieniono zapis dot. gwarancji.
W Załączniku nr 2 – Dokumentacja wykonawcza zmieniono nazwę pliku na: Dokumentacja wykonawcza i projekt budowlany oraz zmieniono niedziałające hiperłącze do dokumentu: Lista zmian i wyłączeń.
W Załączniku nr 3 – Ogólne Warunki Umowy w § 10 ust. 1 zmieniono zapisy dot. gwarancji.
W Załączniku nr 9 – Specyfikacja wykonania przedmiotu zamówienia w punkcie III.2. w tabeli rozliczeń wg elementów scalonych dot. Części II przedmiotu zamówienia usunięto pkt 33.
Dokonano zmiany Załącznika nr 10.
Aktualne dokumenty znajdują się poniżej z dopiskiem 08.11.2018 r._ZMIANA:

 

Zapytanie ofertowe 08.11.2018 r._ZMIANA: pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 08.11.2018 r._ZMIANA: pobierz

Załącznik nr 2 – Dokumentacja wykonawcza 08.11.2018 r._ZMIANA: pobierz

Załącznik nr 3 – Ogólne Warunki Umowy 08.11.2018 r._ZMIANA: pobierz

Załącznik nr 9 – Specyfikacja wykonania przedmiotu zamówienia 08.11.2018 r._ZMIANA: pobierz

Załącznik nr 10 –  Specyfikacja cen 08.11.2018 r._ZMIANA: pobierz

 

Pytania i wyjaśnienia:

Informacja Zamawiającego nr 1: pobierz

Informacja Zamawiającego nr 2: pobierz

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

 

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

R/S BUDOWNICTWO ROBERT SKRZYPKOWSKI
ul. Składowa 7, lok. 109
15-399 Białystok
Termin wpłynięcia oferty: 22.11.2018 r.
Cena netto: 17 200 000,00 zł