Aktualności

Aktualności

08 Paź 2018

Zapytanie Ofertowe na zakup Oprogramowania do projektowania inżynierskiego układów elektronicznych i obwodów PCB (szt.1)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup Oprogramowania do projektowania inżynierskiego układów elektronicznych i obwodów PCB (szt.1)

Termin składania ofert upływa 08.11.2018 r.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe: pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy: pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych  kapitałowych z zamawiającym: pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o akceptacji Ogólnych Warunków Umowy: pobierz

Załącznik nr 5 – Ogólne Warunki Umowy: pobierz