Aktualności

Aktualności

08 Paź 2018

Zapytanie Ofertowe na zakup Oprogramowania do projektowania inżynierskiego układów elektronicznych i obwodów PCB (szt.1)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup Oprogramowania do projektowania inżynierskiego układów elektronicznych i obwodów PCB (szt.1)

Termin składania ofert upływa 08.11.2018 r.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe: pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy: pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych  kapitałowych z zamawiającym: pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o akceptacji Ogólnych Warunków Umowy: pobierz

Załącznik nr 5 – Ogólne Warunki Umowy: pobierz

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

 

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Computer Controls Sp. z o. o.
ul. Budowlanych 1
43-300 Bielsko-Biała
Termin wpłynięcia oferty: 07.11.2018 r.
Cena netto: 35 410,00 zł