Aktualności

Aktualności

29 Lis 2018

Zapytanie Ofertowe na zakup środka trwałego wraz z montażem: Urządzenie do termoformowania (szt. 1)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup środka trwałego wraz z montażem: Urządzenie do termoformowania (szt. 1)

Termin składania ofert upływa 02.01.2019 r.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe: pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy: pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych  kapitałowych z zamawiającym: pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o akceptacji Ogólnych Warunków Umowy: pobierz

Załącznik nr 5 – Ogólne Warunki Umowy: pobierz