Aktualności

Aktualności

22 Lis 2018

Zapytanie Ofertowe na zakup środków trwałych: Stacja robocza (3 szt.)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup środków trwałych: Stacja robocza (3 szt.)

Termin składania ofert upływa 30.11.2018 r.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe: pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy: pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych  kapitałowych z zamawiającym: pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o akceptacji Ogólnych Warunków Umowy: pobierz

Załącznik nr 5 – Ogólne Warunki Umowy: pobierz