News

News

29 Nov 2021

Radial nail DRONES in a textbook for doctors

Our product – radial nail DRONES  – has already been published in the “Manual for doctors specializing in orthopedics and traumatology of the musculoskeletal system” of the PTOiTr educational project.

We invite you to read.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Projekt Edukacyjny Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego Traumatologicznego Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w ortopedii traumatologii narządu ruchu Redakcja naukowa Andrzej Nowakowski, Tomasz Mazurek, Marek Synder, Łukasz Matuszewski www.ptoitr.pl www.ortopediaitraumatologia.pl Wydawnictwo Û Exemplum MMXXI”