Twój pomysł na implant

implany_your_idea

 

 

 

Czy podczas swojej praktyki spotkałeś się z przypadkiem, którego wyleczenie sprawiało problem, a na rynku implantów żadne rozwiązanie nie było wystarczająco dobre? Być może wtedy narodził się w Twojej głowie pomysł na implant, który sprawdziłby się u danego pacjenta. Swój sukces zawdzięczamy współpracy z lekarzami z całego świata. Aby ułatwić tę współpracę uruchomiliśmy program, dzięki któremu możesz podzielić się z nami swoim pomysłem.

 

Dane kontaktowe

Opis produktu

Przeznaczenie

Click or drag a file to this area to upload.
max 10 MB
Wszelkie sugestie, pomysły, ulepszenia, modyfikacje, opinie, identyfikacje błędów lub inne informacje związane z jakimikolwiek produktami lub usługami ChM sp. z o.o. , które przesyłasz za pośrednictwem niniejszego formularza mogą być wykorzystywane, ujawniane i / lub wykorzystywane bez ograniczeń, w tym w celu ulepszania produktów i usług ChM sp. z o.o. oraz opracowywania, wprowadzania na rynek, oferowania, sprzedawania i dostarczania innych produktów i usług.

ChM sp. z o.o. nie będzie zobowiązana do traktowania jakichkolwiek informacji dostarczonych w ten sposób jako poufnych, niezależnie od zamieszczenia oświadczenia w dalszej części przez Zgłaszającego informacje.

Przesyłając opinię za pośrednictwem niniejszego formularza, niniejszym nieodwołalnie zrzekasz się wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw do informacji zgłaszanych poprzez formularz. Zgłaszając informacje ponosisz wyłączną odpowiedzialność, że przekazywane informacje nie są objęte ochroną dotyczącą informacji poufnych, zastrzeżeniami patentowymi, prawami autorskimi, znakami towarowymi itp. należącymi do osób trzecich.

Jestem świadomy, że ChM sp. z o.o. może obecnie opracowywać lub planować rozwój produktów lub procesów podobnych do zgłoszonych w formularzu, oraz że ChM sp. z o.o. mogła otrzymać zgłaszane informacje z innych źródeł.

ChM sp. z o.o. nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji, propozycji ani nie ma żadnych zobowiązań i nie obiecuje rozważenia, uwzględnienia ani innego wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w formularzu.

ChM sp. z o.o. wskazuje, że informacje przesyłane za pośrednictwem tego formularza, informacje zwrotne mogą nie być traktowane jako poufne, ani że poufność i prywatność przesłanych informacji zostanie zachowana.

* w przypadku niezaakceptowania prosimy nie wysyłać zgłoszenia

 

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny. Szczegółowe informacje dotyczące celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią https://chm.eu/polityka-prywatnosci/