Laboratoria akredytowane

Laboratoria akredytowane znajdujące się w siedzibie firmy ChM posiadają certyfikat akredytacji nr AB 1629 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający spełnienie przez laboratorium wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie niżej wymienionych badań.

 

Szczegółowy zakres akredytacji laboratoriów badawczych: pobierz

 

Certyfikat Akredytacji AB 1629 z 5 listopada 2020: pobierz

 

Ulotka: pobierz