Życie z implantem

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę poddać się badaniu rezonansem magnetycznym jeśli mam wszczepiony implant ortopedyczny?

wróć

Z uwagi na swoją dokładność a także większą dostępność, badanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) coraz częściej stosowane jest w diagnostyce wielu schorzeń. Stąd zapewne wzrost zapytań ze strony pacjentów w powyższym temacie. Niestety odpowiedź na postawione pytanie nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od materiału z jakiego wykonano implant.

Aby, jako producent, udzielić wiążącej odpowiedzi potrzebujemy dokładnej wiedzy na temat wszczepionych Państwu implantów. Niestety informacja typu „mam implant ChM” nie jest wystarczająca, ponieważ nie mówi nam z jakiego materiału wszczepiony Państwu implant został wykonany.

W swojej ofercie posiadamy wyroby wykonane ze stali nierdzewnej, stopów tytanu, kobaltu, polimerów lub ich kombinacji.

Celem ustalenia materiału z jakiego wykonano implant potrzebujemy jego numeru katalogowego (REF) bądź numeru LOT. Są to dane przepisane konkretnemu implantowi i tylko z nim związane.  Tylko na tej podstawie możemy określić czy istnieje możliwość wykonania badanie MRI oraz udostępnić stosowne oświadczenie. Wspomnianą wyżej szczegółową wiedzę powinniście Państwo uzyskać w szpitalu, na oddziale, u lekarza, który przeprowadził zabieg.

ChM, jako producent, przekazuje te i inne informacje w instrukcji stosowania (ulotka IFU) dołączonej do każdego implantu.

Informacja taka powinna być zawarta w księdze zabiegów na bloku operacyjnym, i/lub umieszczona na karcie leczenia szpitalnego, otrzymywanej przy wypisie. Dbając o własne bezpieczeństwo proście Państwo o wylistowanie wszystkich użytych w zabiegu implantów.

Podkreślamy „wszystkich”, ponieważ zdarza się, iż operator (chirurg ortopeda) podczas zabiegu stosuje dodatkowe implanty wykonane z innego materiału niż podstawowy system.